fbpx

Politica de denuntare

Această politică se bazează pe transparență și onestitate. Conducerea companiei dorește să fie conștientă de greșelile semnificative și să le abordeze cât mai curând posibil. Toate reclamațiile sau preocupările cu privire la contabilitate, aspecte juridice, fraudă sau neconformitate pot fi abordate prin intermediul acestei politici.

Această politică nu vizează înlocuirea comunicării preocupărilor, întrebărilor sau problemelor de către angajați sau terțe părți către superiorul ierarhic, supraveghetori, campioni de etică sau resurse umane. Acesta este un canal de comunicare suplimentar care poate fi utilizat pentru a raporta probleme semnificative.

Aspecte care pot fi raportate
Angajații sunt încurajați să raporteze imediat oricare din următoarele situații:

  • Eroare intenționată, fraudă, neglijență în pregătirea, revizuirea sau auditul oricărei situații financiare a societății sau în înregistrarea înregistrărilor financiare ale societății
  • Cazuri intenționate de neconformitate cu politicile companiei sau cu legile aplicabile
  • Orice activități frauduloase identificate (fraudă bancară, spălare de bani, declarații frauduloase adresate conducerii, utilizarea frauduloasă a drepturilor de acces…)
  • Încălcări ale legilor anticorupție (FCPA, Loi „Sapin 2”, Legea britanică privind darea și luarea de mită sau legi similare) și încălcări ale Codului de etică (de exemplu, corupție, discriminare, hărțuire…)

Alte subiecte sau preocupări nu vor fi împărtășite utilizând acest canal de comunicare, ci comunicând situația supraveghetorilor sau departamentului de Resursele Umane.

Părțile terțe sunt încurajate să raporteze imediat:

  • Cazuri intenționate de neconformitate cu legile aplicabile
  • Orice activități frauduloase identificate (fraudă bancară, spălare de bani,…)
  • Încălcări ale legilor anticorupție (FCPA, Sapin2, Legea britanică privind darea și luarea de mită sau legi similare) și încălcări ale Codului de etică

Depunerea reclamațiilor

Reclamațiile pot fi depuse în mod confidențial și, dacă se dorește, anonim, în cea mai mare măsură permisă legal în jurisdicția dvs. locală:

  • Prin e-mail la nivel de grup utilizând adresa de e-mail Ethicspoint@exclusive-group.com
  • Prin poștă la Exclusive France Holding – Group General Counsel – 20 quai du point du jour – 92 100 Boulogne-Billancourt – Franța

Anonimatul persoanei care depune o reclamație va fi menținut în cea mai mare măsură posibilă și în conformitate cu cerințele legii.

Reclamațiile vor fi tratate confidențial.

Reclamațiile formulate trebuie să includă o descriere clară a faptelor sau preocupărilor, denumirea entității și, eventual, să furnizeze informații cu privire la sursele de informații, consecințe și impacturi. Alertele care includ fapte neverificabile, fapte nesemnificative sau care nu intră în domeniul de aplicare al acestei politici vor fi șterse imediat.
Alertele anonime vor fi analizate numai dacă faptele descrise sunt furnizate cu suficiente detalii.

Tratarea reclamațiilor

Reclamațiile primite vor fi înregistrate într-un singur raport pus la dispoziție de destinatarul reclamației. Data depunerii reclamației, descrierea, furnizorul, dacă nu este anonim, stadiul anchetei, concluziile vor fi raportate în raportul aferent.

Departamentul Risk & Compliance va asigura coordonarea analizării reclamațiilor și poate raporta imediat elementele semnificative Comitetului de risc. O raportare trimestrială va fi comunicată Comitetului de risc cu plângerile primite și actualizările privind investigațiile în curs. Accesul rapoartelor către terți va fi la discreția Comitetului de risc.

Dacă este cazul, reclamațiile pot fi transferate persoanei sau departamentului corespunzător pentru a fi analizate, cu excepția cazului în care reclamația implică această persoană sau departament specific. Reclamațiile vor fi anonimizate înainte de a fi transferate intern. Confidențialitatea va fi menținută în cea mai mare măsură posibilă.
În cazul în care anumite persoane fac obiectul plângerii, acestea vor fi informate cu privire la ancheta în curs de desfășurare după inițierea primelor investigații (pentru a se evita dispariția oricăror probe sau dovezi). Acest lucru este de a le oferi dreptul de a se opune desfășurării cazului dintr-un motiv legitim (acuzație falsă sau acuzație obscenă, de exemplu).

Alertele anonime vor fi marcate ca atare în comunicările efectuate în timpul investigației aferente.

Se vor lua măsuri corective prompte și adecvate (inclusiv măsuri disciplinare până la încetarea contractului de muncă), conform celor stabilite de Comitetul de risc și în funcție de natura și gravitatea comportamentului sau circumstanțelor.

Sunt interzise represaliile, amenințările, răzbunarea sau orice consecințe negative împotriva oricărei persoane care a depus o plângere cu bună-credință sau care a raportat o preocupare sau împotriva oricărei persoane care asistă la orice investigație sau proces cu privire la o astfel de plângere. Angajații care consideră că au fost supuși unor astfel de represalii, amenințări sau retribuții pot sesiza avocatul general.
Pe de altă parte, orice reclamații de rea-credință ridicate pot duce la acțiuni disciplinare împotriva autorului.

Comunicările și documentele aferente alertelor care nu au condus la acțiuni disciplinare sau judiciare vor fi șterse sau arhivate după ce au fost anonimizate în termen de doua luni de la închiderea cazului. Cazurile care conduc la acțiuni disciplinare sau judiciare suplimentare vor fi arhivate în conformitate cu cerințele legale.

Doriti mai multe informatii despre solutii
La cerere, va putem trimite informatii suplimentare despre aceasta solutie. Pentru a obtine informatii suplimentare, va rugam, completati formularul de contact

Contactati-ne

  • As dori sa aflu mai multe informatii si sunt interesat de?


Adresa firma
Persoana de contact

Acest formular reprezinta acordul Dvs conform Regulamentului (UE) 679/2016 aplicabil din 25.05.2018. Prin completarea sa, va exprimati acordul ca VERACOMP EUROPE SRL. CUI RO 21711588, inregistrata la ONRC cu nr J40/2007 avand sediul in Str. Grigore Romniceanu 20, sector 5, Bucuresti, sa prelucreze datele dvs personale, comunicate catre aceasta prin intermediul acestui formular.

Va puteti retrage oricand doriti consimtamantul printr-un mesaj la adresa de e-mail office@veracomp.ro sau prin simpla accesare a linkului de ”dezabonare” de la subsolul fiecarui mesaj primit prin e-mail de la Veracomp. Veracomp cunoaste importanta datelor dumneavoastra si se angajeaza sa protejeze confidentialitatea si securitatea acestora."

Politica de confidentialitate